Heier på investering i de kontorfaglig ansatte

Barnevernleder i Re kommune, Mona S. Tenold, er en av tjenestelederne som ser stor nytte av kompetanseheving for helse- og sosialfaglig kontoransatte. Hun mener at faglig oppdatering og videreutvikling av kompetansen er viktig, og har stor betydning for helheten på tjenestekontoret.

Mona S. Tenold har personalansvar for en av deltakerne på kontorfaglig utdanning hos RBUP, og har fulgt sin ansatte opp og det hun har gått gjennom i kursperioden. 
- Vår ansatte fra barnevernstjenesten i Re har nylig avsluttet utdanningen, og både hun og vi er veldig fornøyde med beslutningen om å gi henne denne kompetansehevingen, sier hun.  
I løpet av den ansattes utdanning forteller Tenold at hun har fulgt temaene som har vært gjennomgått, og fulgt med på både skriftlige oppgaver og framlegg. Deltakerne har gått gjennom sentrale temaer som brukermedvirkning og forslag til ny barnevernslov. 
- De som har deltatt har gått gjennom mye, både kontorfag og barnevernfag. Denne oppdateringen har gitt vår ansatte en god faglig oppdatering, slik at hun nå har ryggrad og god forståelse for temaene. Jeg mener definitivt at siden de kontorfaglige gjør så mye for de andre på kontoret, er det er viktig å satse på dem, sier hun.

Viktig nøkkelrolle

- De kontorfaglige ansatte er ofte de første som møter våre brukere. Selv om de ikke er involvert i sakene direkte, så er det de som registrerer post, skriver avtaler med innleide hjelpere og har oversikt over den barnevernfaglige jobben vi andre gjør, sier barnevernlederen.  
Hun forteller at hennes ansatte opplevde at det var veldig positivt og fint å møte andre kontorfaglige, dele erfaringer, høre hvordan de gjør det på andre kontorer og kunne spørre andre mellom samlinger ved behov.  
- Det å holde kontakten med andre kolleger, gjerne samarbeide over kommunegrensene og skape et nettverk er en stor ressurs, tenker jeg. 
På kontoret i Re merker de at den kontorfaglige nå er godt oppdatert faglig, og at hun selv er veldig fornøyd over å ha fått denne typen kompetanseheving.  

God investering

Selv om de kontorfaglige selv har lyst på kompetanse og utdanning, er det tjenestelederne som må ta avgjørelsen i forhold til økonomi og ressurser. Derfor er det viktig å ha lederne på lag, at de oppfordrer til kompetanseheving og legger til rette for at deres kontorfaglige kan videreutvikle seg, og ikke minst få oppdateringer på kontorfaglig arbeid i barneverntjenesten. 
- De dagene de kontoransatte er borte i løpet av utdanningen er helt overkommelig med litt planlegging. Dette avklares i kontrakten som gjøres med kompetansesenteret og oss. Den ansatte er for øvrig i full jobb i hele perioden, forteller Tenold. 
Selv om Tenold ser at det kan være utfordrende for enkelte kommuner og bydeler å få rom og økonomi til å sende ansatte på kurs, mener hun at man som leder bør vurdere dette og sette det opp mot hvilken gevinst det har for kontoret og de andre ansatte. 
- Noe av det som er spesielt fint med utdanningen er at de deler dem opp i grupper etter hvor de jobber, og det gjør at de får spesifikk kompetanse fra start, sier hun.
Barnevernslederen mener at det å satse på at kontorfaglige, som er så involvert og så kjent i det som foregår på kontoret, er en god investering. At de er oppdatert på lovverk og det barnevernsfaglige arbeidet gagner alle og blir en ressurs for hele tjenesten. 
- Hun kan ta med seg det hun har lært til oss andre. Som når hun nå har vært gjennom høring til ny barnevernlov, kan hun gi oss en oppdatering og kanskje se ting som vi andre ikke har tenkt på, forteller Tenold. 
Hun foreslår også en oppdateringssamling for kursdeltakere en gang i året for å følge opp utdanningen.
 

Har du hørt om og/eller vurdert å søke RBUPS utdanning for kontorfaglig ansatte eller har du ansatte i din tjeneste som dette er aktuelt for?

RBUP inviterer informasjon om og mulighet for innspill til utdanningen onsdag 11. desember 2019 kl 10-15.30. 
Du kan melde deg på her!
 
 
 

04.12.2019  

Mona MG_2497
Barnevernleder i Re kommune, Mona S. Tenold

Dette er utdanningen:   

NB! Ny frist 10 januar 2020!

RBUPs utdanninger for kontorfaglige ansatte i tjenester for barn, unge og deres familier innenfor psykisk helse-feltet bidrar til kvalitet i tjenestene ved å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell. Utdanningen går over ett år, med mulighet til å bygge på med ett år til. 
Deltakerne får bred og solid fagkompetanse, økt kunnskap og styrket faglig bevissthet om kontorfaget og kontorfaglig ansattes rolle. Det er rom for deltakelse i erfaringsutveksling og fagutvikling, som vil gi mer kunnskap om andre tjenester og større faglig nettverk. Økt breddekompetanse og dokumentasjon av kompetanse vil også gi større trygghet ved organisatoriske endringer. 
Studiet passer for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier: sekretærer, konsulenter og kontorledere eller ansatte i tilsvarende stillinger. Utdanningen er også åpen for kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som for eksempel. PPT, statlig barnevern og familievern og private barnevernsinstitusjoner. 


Brosjyre for 1. studieår, 2020 

Søknadsskjema
 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send