​Historien om RBUP

Barna først 2

I anledning 20-års feiringen av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør (RBUP), har vi fått laget en bok om organisasjonens historie så langt.

Feltet for barn og unges psykiske helse har hatt en rivende utvikling de siste 20 årene, og synet på barn og unge har endret seg.  De kommunale tjenestene får stadig flere og større oppgaver.
I anledning sitt 20-års jubileum har RBUP feiret med fagkonferansen «Innafor» over tre dager i oktober. I tillegg har organisasjonens tidligere og nåværende ansatte bidratt med sine historier i boka «Barna Først» av Per Hem, som forteller om RBUPs 20-årige historie. 

Verdifull innsikt

Arild Bjørndal, som er direktør for stiftelsen RBUP, mente at tiden var inne for en oppsummering av utviklingen de siste 20 årene, og stiller spørsmålene:
-  Hvorfor skal vi også bry oss om historien? Hvorfor har vi fått forfatter Per Hem til å skrive RBUPs historie? 
Han ser flere gode grunner til det.
- Jeg mener det er verdifullt å ha innsikt i hvorfor vi ble opprettet i første omgang. Ønsket mitt var at boka skulle si noe om hvilket opplevd behov i samfunnet som utløste vilje og evne til å satse på kompetanseutvikling knyttet til barn og unges psykiske helse. Var det noe annet enn det vi er opptatt av nå? spør han.  
Han mener det er en styrke å vite at vi faktisk jobber på den samme oppgaven som ble gitt RBUP ved opprettelsen.
- Når vi skriver vår historie, kjenner vi også takknemlighet og respekt overfor dem som tråkket løype i starten, og det gjør at vi vet hvem vi står på skuldrene til. Vi har også en mulighet til å vise oss frem utad. Slik blir det å skrive historien på den måten et bidrag i arbeidet med å sikre framtida, mener Bjørndal.

Viser de lange linjene

Historien om RBUP, «Barna først» viser oss de lange linjene i de siste 20 årene, og Bjørndal mener vi kan se i dag se hvordan de fortsatt preger arbeidet i organisasjonen.  
- Oppfordringen om å dreie oppmerksomheten mer mot kommunene, er eksempelvis ikke noe nytt. Den kom tidlig. Vi ser samtidig tydeligere hvordan organisasjonen også har endret seg i takt med blant annet forståelsen av samfunnsoppdraget. 20 års horisont er nok til å få øye på hvordan en organisasjon hele tiden må arbeide med sine strategiske mål, hele tiden fortolke hvordan en skal nærme seg dem, og derfor også er i endring. Så når vi snur oss og ser, er det både sant at alt er ved det samme og likevel er alt forandret, sier han.


Boken «Barna først» kan fås ved henvendelse til RBUP, på vår adresse

eller per mail: mail@r-bup.no

04.12.2019  

Per Hem og Jan Neste
Forfatter av boka, Per Hem, sammen med designer Jan Neste.
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send