Turid Suzanne Berg-Nielsen

Forsker 1

turid.berg-nielsen@r-bup.no

922 66 144

Turid Suzanne Berg-Nielsen jobber i Forskergruppe folkehelse og forebygging. Hun er forsker og involvert i store og små forebyggende forskningsprosjekter i kommunen rettet mot barnehager, skoler og evaluering av foreldreveiledning.

Kompetanse

Turid Suzanne ledet søsterkompetansesenteret RKBU i Midt-Norge fra 2010-2013, og begynte som forskningsleder ved RBUP i 2014. Her jobber hun nå som forsker og forsker bl.a. på hvilke aspekter ved foreldre-barn samspillet som har størst betydning for ulike barns sosiale og emosjonelle utvikling. Turid Suzanne har erfaring med foreldre-barn relasjon, foreldreegenskaper, foreldreveiledning og tilknytning. Hun jobber i seksjon Forskergruppe folkehelse og forebygging og har også kompetanse på barns sosiale og emosjonelle utvikling, og om hvordan vi best fremmer høykvalitetsbarnehager.

Fagbakgrunn

Turid Suzanne er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og ble spesialist i klinisk psykologi i 1986. I ca. 15 år jobbet hun klinisk med voksne, barn og familier frem til hun begynte som stipendiat ved NTNU i 1997. Turid Suzanne tok Dr.philos.-graden ved Det medisinske fakultet, NTNU i 2002 og ble professor i klinisk barnepsykologi samme sted i 2013.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send