Synne Engh-Hellesvik

Prosjektdirektør i stiftelsen

synne@r-bup.no

924 93 901

Synne Engh-Hellesvik er prosjektdirektør i stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør.

Kompetanse

Synne har kompetanse innen strategi, ledelse, tjenesteutvikling, kvalitetsforbedring, organisasjonsendring og utvikling, arbeid med ledergrupper og lederutvikling. Hun er ellers god på prosess og prosjektledelse. Synne har tidligere jobbet klinisk og parallelt vært leder, drevet FaU-arbeid, startet behandlingstilbud og arbeidet med store omstillingsprosesser. Hun har vært enhetsleder og sittet i toppledergruppen i Bufetat region Øst og hadde som funksjonsdirektør ansvar for familievern, barn og familiesentrene, og adopsjon. Synne er særlig opptatt av at alle innsatser for å bedre kvalitet må i siste instans utøves av en enkelt ansatt i dennes møte med ett barn, en ungdom eller en familie. Hun mener at det er lett å glemme at alle gode intensjoner skal integreres i disse enkeltmøtene, og at vi må bli bedre på å koordinere, samordne og planlegge innsatser som tar dette på alvor.

Fagbakgrunn

Synne er utdannet psykolog fra UiO med fordypning både i arbeids- og organisasjonspsykologi, og klinisk arbeid. Hun er psykologspesialist klinisk voksen og har i sin kliniske praksis primært jobbet med ungdom og unge voksne. Hun har møtt dem på helsestasjon, gjennom Aetat, på poliklinikk, akutt, i ambulant arbeid og på sengepost.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send