Line Solheim Kvamme

Stipendiat / Research Fellow

line.kvamme@r-bup.no

928 34 378

Line Solheim Kvamme er stipendiat i Seksjon for forebygging og behandling. Hun jobber med å evaluere tiltak som skal forebygge institusjonsopphold for utsatte ungdommer. Hun er knyttet til prosjektet Omsorgs -og endringsmodellen, hvor ungdommenes, fagpersonenes og familiens opplevelser av ulike intervensjoner kartlegges.

Kompetanse:

Kompetanse: Line har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har arbeidet med psykoseproblematikk. Hun er opptatt av at sårbare barn og unge mottar forebyggende intervensjoner før det oppstår behov for opphold på institusjon, og at slike intervensjoner har gjennomgått kvalitetssikring. Hun har erfaring med litteratursøk, sosial nettverksanalyse og både kvalitative og kvantitative tilnærminger til ulike psykologiske fagdisipliner.

Fagbakgrunn:

Line har mastergrad i Psykologisk vitenskap fra Universitetet i Bergen og UC Berkeley. I masteroppgaven skrev hun om hvordan kommunikasjonsmønstre kan relateres til situasjonsforståelse i beredskapsteam.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send