Publikasjoner

RBUPs forskere og fagformidlere publiserer sine bidrag i vitenskapelige tidsskrifter, fagtidsskrifter og fagbøker samt på fagkonferanser.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send