Verktøy og metoder

Her finner du kunnskapsoppsummeringer og andre ressurser til nytte for deg som jobber med barn og unge.

Håndbok for barn og unges psykiske helse (BUP-håndboka)

Håndboka skal hjelpe fagfolk i valg av behandling ved å oppsummere hva forskningen sier om de ulike behandlingsmetodenes virkning. Håndboka gir også korte beskrivelser av tilstandene og informerer om hvordan disse kan utredes. Informasjonen om behandlingsmetodenes dokumenterte effekt hentes fra vår database over systematiske oversikter, IN SUM, samt nasjonale retningslinjer i Storbritannia, Sverige, Danmark og Norge. 

Selv om Håndboka først og fremst er utviklet for fagfolk, er den også åpent tilgjengelig for offentligheten. Håndboka kan derfor tjene som en nyttig ressurs også for dem som mottar behandling, samt foreldre, lærere og andre som ønsker større innsikt i kunnskapsgrunnlaget for behandlingen. 

Håndboka formidler også norske, nasjonale retningslinjer innenfor feltet.

IN SUM

IN SUM er en nettbasert database som inneholder systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Oversiktene kommer fra Cochrane Database of Systematic Review, Campbell Library, PsycINFO, MEDLINE, Embase, Web of Science og Evidence Based Mental Health. 

IN SUM er den eneste databasen av sitt slag og drives av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

PsykTestBarn

PsykTestBarn utgir vitenskapelige artikler som vurderer kartleggingsverktøy og tester for å undersøke barn og ungdoms psykiske helse, evner og ferdigheter.

PsykTestBarn bidrar til å støtte utrednings- og kartleggingsarbeid i tjenestene ved å oppsummere det vi vet fra forskning om verktøy og tester brukt i Norge i dag. Dette synliggjør usikkerhet og pålitelighet ved disse og er med på å fremme valg av best egnet metode, rett diagnostikk og egnet behandling. 

Kartleggingsverktøy

Oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom.

 

18.01.2019  

Kontakt oss


Astrid Dahlgren

Seksjonsleder


412 94 057

astrid@r-bup.no

Les mer om Astrid

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send