Vi tilbyr

  • Oversikt over alle våre kurs og utdanninger


  • RBUP tilbyr hjelp med oversiktsarbeid, kompetanseplanlegging, opplæring, implementering og evaluering.


  • På oppdrag fra tjenester eller myndigheter kan RBUP levere informasjon om det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for tiltak og behandlinger. Dette kan være til hjelp for å beslutte hvilke tiltak som bør iverksettes eller anbefales.


  • RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.


  • RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsutvikling og endringsarbeid i tjenestene for barn og unge.


  • RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om evalueringsarbeid i tjenestene for barn og unge.


  • RBUP tilbyr flere nettverk for ledere og nøkkelpersoner i tjenestene for barn, unge og deres familier. Nettverkene har som mål å gi faglig støtte, læring og fellesskap.


  • Velkommen til RBUPs bibliotek.


  • Her finner du vår oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom, lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene.


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send