Evalueringer

RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om evalueringsarbeid i tjenestene for barn og unge.

RBUP bistår ledere og fagfolk i tjenestene for barn og unge når de trenger å evaluere ulike deler av sitt arbeid. Vi kan bistå på ulike måter. Noen ganger gir vi råd og veiledning, andre ganger bistår vi med gjennomføring av elavueringsprosjekter. 

Vanlige spørsmål

Når vi samarbeider med deg vil vi gjerne vite litt om utfordringsbildet dere har, hva dere ønsker å måle og hva dere ønsker å oppnå eller endre ved å gjøre en evaluering. Når vi har konkretisert mål og innsatsområde lager vi en samarbeidsavtale som beskriver hver av partenes forpliktelser. Vi velger metoder og verktøy som fokusgruppeintervjuer, intervjuer og spørreskjema når vi vet omfang og mål for evalueringen. 

Når vi jobber sammen over tid lager vi en prosjektplan med konkrete mål, milepæler og evalueringspunkter sammen med dere. 

 

 

Kontakt oss

For at vår hjelp skal være effektiv og nyttig, tilbyr vi støtte til større enheter som f.eks alle barnehager i en bydel eller en kommune, eller en nyfødt intensiv avdeling på et sykehus.

Vi ønsker at samarbeidet forankres hos ledere og beslutningstakere for å få gjennomslag og fungere godt.

Kontakt oss

Pris varierer ut fra omfang og type oppdrag. Pris avhenger også av kompleksitet og hvor stort omfanget av prosjektet er.

 

Kontakt oss

Utviklingsarbeidet vi gjør i skreddersydde prosjekter ønsker vi å bruke til å standardisere og utvikle løsninger som kan tilpasses og fungere godt også for andre lignende tjenester.

Kontakt oss

Slik samarbeider vi med tjenestene for barn og unge

 

Ta kontakt for støtte til evaluering

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send