Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Se også informasjon om ny modell for spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Canvas

Kurskalender

KursTypeTemaOppstart
FREMDELES LEDIGE PLASSER Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge
Videreutdanning Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 19.08.2019
FREMDELES LEDIGE PLASSER Sped- og småbarns psykiske helse 2019-2021
Deltidsstudium over to år
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn 22.08.2019
Kognitiv atferdsterapi 2019-2021
Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom - deltidsstudium over to år.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barn - Ungdom 22.08.2019 Fullt
FREMDELES LEDIGE PLASSER Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi 2019-2021
RBUP tilbyr etterutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 22.08.2019
Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo og omegn, 2019
Hvordan ivareta oss selv og hverandre i en hektisk klinisk BUP-hverdag?
Nettverk Spesialisthelsetjenester 26.08.2019
Nasjonalt erfaringsseminar om pakkeforløp
for spedbarnsteam i BUP
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.08.2019
Psykisk helse i graviditet og barseltid 2019
Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge.
2. studieår
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
NBO opplæringspakke i Larvik kommune - 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 04.09.2019
Child Parent Psychotherapy - CPP
En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som har opplevd minimum én traumatisk hendelse.
Videreutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 09.09.2019
ASQ høst 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 16.09.2019 Fullt
Barnevernsforum.
Bekymringer og beskyldninger: Barnevernssaker med foreldrekonflikter.
Kurs Barnevern og familievern 16.09.2019
ASQ:SE høst 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 17.09.2019
Hva skaper glade og trygge skoleelever? Tverrfaglig samarbeid i praksis
hvordan samarbeider vi best om skolen som helsefremmende arena?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 17.09.2019
Familieterapi 2019-2021
Deltidsstudium over to år for endringsarbeid i familier og relasjoner.
Videreutdanning Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 19.09.2019 Fullt
Working Model of the Child Interview høst 2019
WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 19.09.2019
Opplæring i CLASS-Toddler
Kurset gir grunnlag for sertifisering i metoden Clasroom assessment scoring system – Toddler (CLASS – Toddler)
Kurs Barn - Barnehage og skole 19.09.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 23.09.2019
ADBB opplæring - Tromsø 2019
Alarm Distress Baby Scale
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 23.09.2019
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 24.09.2019
Nevroutviklingspsykologi
Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 25.09.2019
Utdanning i Klinisk hypnose og kommunikasjon
med fokus på barn, ungdom og deres familier.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom 26.09.2019
Working Model of the Child Interview (WMCI) - vedlikeholdskurs
Working Model of the Child Interview (WMCI) - vedlikeholdskurs
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern 26.09.2019
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 26.09.2019
ASEBA kurs høst 2019
Bruk av ASEBA (Achenbach Systems of Empirically Based Assessment) i praksisfeltet
Kurs Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 27.09.2019
Familieterapi: Booster 2019
Børst støv av teorien
Kurs Barn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 01.10.2019
Forebygging og tidlig identifisering av vansker
Hvilken rolle skal barnehagen ha?
Kurs Sped- og småbarn 14.10.2019
Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær
Etterutdanning for ansatte i barnehage, skole og andre kommunale tjenester
Etterutdanning Barnehage og skole - Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 15.10.2019
ADBB opplæring - Oslo 2019
Alarm Distress Baby Scale
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 23.10.2019
En rundtur i det familieterapeutiske landskapet 2019
Å sette ord på ”skjult kunnskap”
Kurs Ungdom - Barn 23.10.2019
Bayley III - Innføringskurs 2019
Bayley Scales of Infant and Toddler Development 3.ed
Kurs Småbarn - Spedbarn 29.10.2019
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Annet 04.11.2019
Skolens betydning for barn og unge og barnevernet.
Skolens betydning
Kurs Barnevern og familievern 11.11.2019
NBO opplæringspakke - Rana kommune 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 14.11.2019
Edinburgh-metoden, vedlikeholdseminar 2019
Vedlikeholdsseminar for alle som bruker Edinburgh-metoden
Kurs Spedbarn - Småbarn 19.11.2019
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Annet 13.01.2020
NBO opplæring - Oslo 2020
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 14.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Barnevernspedagoger
Profesjonsgruppe klinisk barnevernspedagog
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Leger
Profesjonsgruppe for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Sykepleiere
Profesjonsgruppe klinisk spesialist i sykepleie og spesialsykepleie
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Pedagoger
Profesjonsgruppe spesialist i klinisk pedagogikk
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Sosionomer
Profesjonsgruppe kliniske sosionomer
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Obligatorisk program 2020-2022 - Psykologer
Profesjonsgruppe for psykologer spesialist barn og unge
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
DC: 0-5 - introduksjonskurs - 2020
Oppstartskurs
Kurs Sped- og småbarn 04.02.2020
Utdanning for kontorfaglig ansatte, kull 2020
Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier.
Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 02.03.2020
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send