Familieterapi Modul I i spesialistutdanningen ved RBUP

- Utdanning for endringsarbeid i familier og relasjoner

Du får en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene og hvordan du kan bruke dem i praksis. Familieterapi har vist seg å ha god effekt i arbeid med psykisk helse hos barn og unge.

Videreutdanning

Dato: 24.10.2019
2-3 dagers samlinger fordelt på 3 semestre, totalt 7 samlinger.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3 Oslo

Plasser: 30 stk

Pris: 60 timer veiledning i regi av RBUP. Veiledningskostnader må dekkes av deltakeren.

Påmeldingsfrist: 01.04.2019

Formålet med utdanningen er å:
- Utvikle klinisk kompetanse i familieterapeutisk arbeid knyttet til barn, unge og deres familier.
- Anvende kunnskap om familieterapeutiske arbeidsformer i ulike terapeutiske, tverretatlige kontekster
- Formidle kunnskap om oppdatert forskning som ligger til grunn for behandlingstilnærmingen
- Styrke samarbeid mellom tjenestene, forskning og utdanning

Utdanningsprogrammet vil gi:
- En innføring i familieterapi generelt og spesielt i forhold til hvordan tilnærmingene anvendes i arbeid med barn, ungdom og deres familier og nettverk for øvrig, innenfor aktuell arbeidskontekst.

60 timer veiledning i regi av RBUP. Veiledningskostnader må dekkes av deltakeren.

Du lærer om

  • sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet
  • anvendelse av familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier
  • system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk
  • Kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget for familieterapi og muligheten for å tilegne seg praktiske erfaringer.
  • Kunnskap om utviklingsprosesser i relasjoner vil bli spesielt vektlagt, i tillegg til ulike endringsteorier.
Studieplan 2019

Kursholdere

Kommer senere


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage - Barnevern - Familievern - Helsesøster - Jordmor - Lege - Psykolog
Deltakere på spesialistutdanningen.

Barnehage og skole Barnevern Kommunale tjenester Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Studiet legger stor vekt på å være klinisk relevant og nyttig og har særlig fokus på arbeid med barn og unge. Dette studiet gir ikke studiepoeng. I tillegg til semesteravgift kommer utgifter til bøker og materiell og eventuelt veiledning. Se også studieplan for detaljer om veiledning.

Kontakt


Gina Hægland

Studieleder/gruppeleder for familieterapi


920 40 512

gina.hegland@r-bup.no

Les mer om Gina


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send