Sped- og småbarns psykiske helse Modul I i spesialistutdanningen ved RBUP

- Utdanningen gir en generell innføring i sped- og småbarns psykiske helse, og deres familier.

Utdanningen vil gi klinisk kompetanse i behandlingsarbeid og kartlegging/utredning, intervenering og evaluering.

Videreutdanning

Dato: 24.10.2019
2-3 dagers samlinger fordelt på 3 semestre, totalt 7 samlinger.

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 30

Pris: Pris for 60 timer veiledning, avhenger av veileder og hvor veiledningen foregår.

Påmeldingsfrist: 01.04.2019

Sped- og småbarns problemer må forstås innenfor en omsorgs- og samspillramme som endres over tid. Formbarheten hos barn i de første leveår og hjernens fleksibilitet er betydelig, og tidlig hjelp til barn og deres familier som er i biologisk og/eller sosial risiko er derfor av stor betydning for at barn skal komme inn i god utviklingssirkler. Denne kunnskapen oppfordrer til et helhetssyn på utvikling.
Utdanningen er tverrfaglig og gir kunnskap om teori, metode, utredningsverktøy og klinisk kompetanse på kasus som deltakerne bringer med fra egen praksis. Studiet er basert på forelesere med spesifikk kunnskap innenfor enkelte områder i fagfeltet sped- og små samt forelesninger fra gruppelærer.

Veiledning
60 timer veiledning i liten gruppe eller individuelt, med godkjent veileder innen sped- og småbarns psykiske helse. RBUP kan være behjelpelig med å organisere veiledning. Veiledningskostnader må dekkes av deltakeren.

Du lærer om

  • Svangerskapet
  • Utviklingspsykologi, inkludert normalutvikling og avvikende utvikling
  • Betydning av samspill og tilknytning
  • Risikofaktorer og beskyttendefaktorer for barnet, familien og nettverket
  • Kartleggingsverktøy og kliniske observasjoner av barnet og samspillet
  • Intervensjoner og foreldrestøttende metoder
Studieplan 2019

Kursholdere

Diverse forelesere i tillegg til gruppelærere.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Deltakere på spesialistutdanningen.

Sped- og småbarn Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester Barnevern Barnehage og skole

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Samlingsdatoer:
24. - 25. oktober
10. - 11. desember
23. - 24. januar (2020)
18. - 20. mars
14. - 15. mai
24. - 25. september
21. - 23. oktober
2. - 4. desember (kongress)

Kontakt


Sidsel Haug

Studieleder


930 27 609

sidsel.haug@r-bup.no

Les mer om Sidsel


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send