Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi Modul I i spesialistutdanningen

- RBUP tilbyr etterutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge

All utvikling skjer i relasjon. Også utvikling i terapi. Intersubjektiv utviklingsrettet terapi fokuserer på hvilke faktorer som skaper endring for barn og unge der den naturlige utviklingen har blitt rammet.

Videreutdanning

Dato: 24.10.2019
2-3 dagers samlinger fordelt på 3 semestre, totalt 7 samlinger.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 30

Pris: Dersom veiledningen organiseres gjennom RBUP må deltakere betale selv.

Påmeldingsfrist: 01.04.2019

Terapiretningen bygger på utviklingspsykologi, tilknytningsteori og nyere nevrobiologi. Terapeuten arbeider med grunnfenomener i barn og unges utvikling som; emosjonsregulering, oppmerksomhet, vitalitet og agens. Med utgangspunkt i relasjonen som barnets regulerende og utviklende arena, er samskaping mellom terapeuten og barnet / den unge det sentrale omdreiningspunktet. Samarbeid med omsorgspersonene til barnet er en obligatorisk del av behandlingen.

Undervisningen tar utgangspunkt i teori, klinisk ekspertise og deltakernes veiledede praksis. I seminargruppene arbeides det med fremlegg av eget klinisk materiale på film, terapeutiske øvelser og trening i oppmerksomt nærvær. Fordypningen har som mål at deltakerne oppnår trygghet i forhold til retningen som behandlingsmetode og at de opplever egenutvikling som terapeut.

Undervisningen skjer i seminargrupper på opptil 10 deltakere med psykologspesialist som lærer.

Veiledning:
Deltakerne skal gjennom studiet ha 60 timer veiledning, individuelt eller i gruppe. Psykologer kan delta i veiledningsgrupper på max 4 deltakere. Veiledningen skal ta utgangspunkt i deltakernes egne kliniske arbeid med barn, unge og deres foreldre, og gjennomføres med godkjent veileder. I tilfeller der deltakere ikke har tilgang på veiledere som fyller kravene, kan RBUP tilrettelegge for et gruppeveiledningstilbud der deltakerne betaler selv.

Du lærer om

  • teori og kunnskapsgrunnlag
  • utviklingspsykologi
  • oppmerksomt nærvær
  • psykodynamiske perspektiver

Kursholdere

Erfarne gruppelærere med klinisk praksis.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Deltakere i spesialistutdanningen ved RBUP.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Ca. 1 time ukentlig psykoterapiveiledning, i alt 60 timer dokumentert veiledning i utdanningsperioden er et krav. Egenbehandling anbefales. Mye av litteraturen vil være på engelsk. Studentene leverer på slutten av siste år en skriftlig oppgave.

Samlingsdatoer:
24. - 25. oktober
10. - 11. desember
23. - 24. januar (2020)
18. - 20. mars
14. - 15. mai
24. - 25. september
21. - 23. oktober
2. - 4. desember (kongress)

Kontakt


Heidi Brautaset

Studieleder


416 94 048

heidi.brautaset@r-bup.no

Les mer om Heidi


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send