Bindende påmelding

-Crowell-prosedyren


* Fakturaopplysninger

Kopier

ANNET

Dato: 27.03.2019
27. mars og 5. juni 2019 fra Kl. 09.00 - 16.00

Sted: RBUP Øst og Sør i Nydalen Oslo - Gullhaugveien 1-3

Plasser: Maks 30

Pris: Kr. 3000,-

Påmeldingsfrist: 19.03.2019