Bindende påmelding

-Mestrende barn


* Fakturaopplysninger

Kopier

ANNET

Dato: 06.06.2019
To dager, 6. og 7. juni. Dag 1: kl.09.00 - 15.30, Dag 2: kl. 09.00 -15.30

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 15

Pris: Kr. 3.000,- inklusiv barne- og foreldremanualer og lunsj.

Påmeldingsfrist: 23.05.2019