Bindende påmelding

-NBO opplæringspakke i Asker kommune - 2019


ANNET

Dato: 23.01.2019
Opplæringsdager: 23. - 24. januar 2019 - Kl. 09-15.30 dag 1 og 08.30-15 dag 2 - Veiledningsdager: 6. mars, 24. april og 20. juni 2019

Sted: Onsdag 23. jan., Barne- og familieenheten sine lokaler i Asker sentr. Skysstasjonen 11. Torsdag 24. jan., Kunnskapssenteret, Asker kommune, Drammensvn. 915

Plasser: 30

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 16.01.2019