Bindende påmelding

-Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP


* Fakturaopplysninger

Kopier

ANNET

Dato: 29.08.2019
Kl. 09.30 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 100

Pris: kr. 500,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 07.08.2019