Støtte til kvalitetsarbeid i tjenestene

RBUP tilbyr hjelp med oversiktsarbeid, kompetanseplanlegging, opplæring, implementering og evaluering.

RBUP kan tilby støtte til kvalitetsarbeid. Sammen finner vi ut hva dere ønsker å oppnå, og hvilke utfordringer og ressurser dere har. Når vi har konkretisert mål, innsatsområde, omfang og format, lager vi en samarbeidsavtale som beskriver hver av partenes forpliktelser. Vi utarbeider også en prosjektplan med konkrete mål, milepæler og evalueringspunkter.

Evalueringsspørsmål knyttes til målene for innsatsen/tiltakene i tjenesten. Tiltakene planlegges slik at det kan måles om det har hatt den ønskede effekt

Opplæring i tjenesten 

RBUP tilbyr opplæring i tjenestene. Når vi kommer til din tjeneste, trenger vi å vite hva dere vil oppnå (forventet læringsutbytte), hvor mange som skal delta, og i hvilken sammenheng tiltaket inngår. Vi kan bidra med små og store innsatser, fra innlegg på fagdager til større opplæringsprogram som skal føre til praksisendring i tjenesten.

Evaluering i tjenesten

RBUP gir råd og veiledning i evalueringsarbeid. Det kan dreie seg om metodevalg og verktøy, om hvilken type kunnskap vi kan få med forskjellige fremgangsmåter, om hva som kan gjøres i første og neste omgang, osv. Vi kan også samarbeide om evalueringsprosjekter i tjenestene.

Vurdering av kunnskapsgrunnlag

På oppdrag fra tjenester eller myndigheter kan RBUP levere informasjon om det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for tiltak og behandlinger. Dette kan være til hjelp for å beslutte hvilke tiltak som bør iverksettes eller anbefales.
Mer informasjon om denne tjenesten

 

Vanlige spørsmål

Opplegg og metode vil variere ut ifra hvilken type organisasjon du jobber i og hvilke behov dere har. Vi jobber alltid tett sammen med dere for å sørge for at vi sammen lager et opplegg som passer nettopp dere.

For at vår hjelp skal være effektiv og nyttig, tilbyr vi støtte til større enheter, som for eksempel alle barnehager i en bydel eller en kommune, eller en nyfødt intensiv avdeling på et sykehus.

Vi ønsker at samarbeidet forankres hos ledere og beslutningstakere for å få gjennomslag og fungere godt.

Pris varierer ut fra omfang og type oppdrag, samt kompleksitet og grad av spesialtilpasning som kreves. Flere av våre opplæringsprogrammer har en standardpris ut fra antall deltakere og omfang. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Kontakt oss


Inntaksteam

Koordinator tjenestestøtte


919 11 943

inntaksteam@r-bup.no

Les mer om Reidunn

 

Ta kontakt for støtte eller opplæring i din tjeneste

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send